Köp Sildenafil online

Sildenafil är ett läkemedel som används för män för erektil dysfunktion. Det är den traditionella formen av den välkända behandlingen Viagra. Viagras patent upphörde 2013, vilket gör att läkemedlet kan tillverkas av andra producenter än Pfizer. I grund och botten sänkte detta priset på den generiska versionen av Viagra. Sildenafil är ett populärt behandlingsalternativ för erektil dysfunktion eftersom det inte finns någon medicinsk skillnad mellan Sildenafil och dess marknadsförda substitut, men Sildenafil är ett mycket billigare alternativ.

köp Sildenafil

Sildenafil, tillverkat av Biogaran-laboratorierna, har samma struktur som Viagra (marknadsförs endast av Pfizer-laboratorierna) och är därför känt för att vara en generisk version av Viagra. Spårbarheten och tillförlitligheten garanteras därför. Sildenafil citrat är dess aktiva ingrediens: Det är detta aktiva läkemedel som spelar en nyckelroll i återhämtningen av individens totala erektilkapacitet. Även om detta läkemedel huvudsakligen är reserverat för behandling av erektil dysfunktion, kan dess användning vara till nytta vid behandling av högt blodtryck och lungavvikelser.

Sildenafil är ett beprövat läkemedel som har testats. De flesta män tycker det är effektivt och störs vanligtvis inte av signifikanta biverkningar. Det börjar vanligtvis arbeta inom 30 minuter efter att ha tagit en tablett och förblir aktiv i cirka 4 timmar. Under denna tid kan erektioner endast uppstå om stimulering är närvarande. Det blir ingen orgasm om det inte finns någon spänning. Effekterna av tabletten försvinner efter fyra timmar.

Cialis (tadalafil), Levitra (vardenafil) och Spedra är alternativa tabletter (avanafil). De agerar på samma sätt, men under olika tid.

Sildenafil slappnar av blodkärlen i lungorna, minskar blodtrycket i hjärtat och förbättrar dess funktion. Detta beror på kroppens cykliska guanosinmonofosfat, cGMC, vilket gör att blodkärlen kan slappna av i deras vaskulära glatta muskler, vilket gör att de kan utvidgas och öka blodflödet. För att slappna av blodkärlen hämmar Sildenafil ett enzym som kan underlätta nedbrytningen av cGMP, vilket gör mer cGMP tillgängligt. Sildenafil klassificeras som en typ 5 GMP-specifik fosfodiesterashämmare som gör att blodkärlen kan utvidgas, vilket resulterar i en fastare erektion av penis.

Vad är skillnaden mellan Sildenafil och Viagra?

Sildenafil Viagra och generiska sildenafil tabletter varierar inte. Det marknadsförda läkemedlet, ursprungligen konceptualiserat och utvecklat av Pfizer, är helt enkelt Viagra. Det har varit föremål för mycket studier och diskussioner eftersom Viagra var det första läkemedlet i sitt slag, vilket är anledningen till att erektil dysfunktionsdroger i allmänhet kallas "erektil dysfunktionsdroger": "Viagra". Det ursprungliga patentet upphörde att gälla 2013 för detta läkemedel, vilket är anledningen till att generiska tillverkare nu lagligen har tillåtelse att tillverka läkemedlet. Andra erektil dysfunktionsprodukter kan köpas online under andra varumärken än läkemedlets.

 Klicka här för att köpa Sildenafil online

* Vi rekommenderar att du köper Sildenafil online via detta auktoriserade apotek, du säkerställer det bästa priset på marknaden och får ett gratis recept.

Dosering av Sildenafil


Varje blå tablett är graderad och innehåller en dos på 50 mg sildenafil, som kan variera upp till en gräns på 100 mg för patienten. Läkare ordinerar dock endast en enstaka dos på 25 mg, 50 mg eller 100 mg per dag. Med andra ord, även om den kumulativa dosen inte överstiger 100 mg, rekommenderas inte två tabletter. Det finns därför en dubbel begränsning i samband med administrering av Sildenafil: en begränsning av kvantitet och frekvens. Din läkare kommer också att ge dig råd om den ordinerade dosen, även om den i allmänhet är korrelerad med graden av erektil dysfunktion som observerats:

 • Svag: 25 mg
 • Måttlig: 50 mg
 • Oländig: 100 mg
Användning av Sildenafil

Frekvensen och varaktigheten av en erektion beror inte på hur mycket du sväljer: om du har en måttlig grad av erektil dysfunktion och tar 100 mg sildenafil blir din erektion inte längre eller hårdare. Därför är läkemedlets effekt på erektionen inte relaterad till dosen av produkten, Huvudsyftet med detta är att skydda patientens hälsa. Ett annat relevant argument är att den rekommenderade dosen, antingen organisk eller psykiatrisk, är relaterad till individens hälsotillstånd och orsaken till erektil dysfunktion. Detta ursprung kommer delvis att avgöra graden av betydelse och även avståndet som ska täckas för att uppnå en erektion som patienten måste svälja.

För att undvika en överdos och de negativa konsekvenserna av att försöka förlänga sexuell aktivitet är det viktigt att diskutera läkemedlet med din läkare vid det första receptet för att ge dig den dos som bäst passar din dysfunktion. Det är också nödvändigt att påminna läkaren om det medicinska tillståndet och hälsotillståndet, liksom all annan vård som vidtagits samtidigt, vilket också skulle vara viktigt vid förskrivning av medicinen.

Vidare information : Sexuell stimulering bör komplettera behandlingen av penisdysfunktion. För att åstadkomma en erektion måste ämnet således vara i ett tillstånd av sexuell upphetsning. Man måste vara medveten om denna skillnad, eftersom frågor om libido inte skulle tas upp.

Läs mer

Sildenafil verkningsmekanism


Sildenafil är en oral behandling för erektil dysfunktion som stör symtomen på erektil dysfunktion. Det anges specifikt att detta läkemedel inte är ett långsiktigt botemedel som verkar på rötterna av erektil dysfunktion, men motverkar symtomen på impotens vid tidpunkten för intaget. Faktum är att orsakerna i huvudsak är neurologiska, relaterade till daglig stress eller behovet av att lyckas i samhället.

Andra faktorer, såsom effekterna av en störning eller procedur som kan leda till erektil dysfunktion, kan läggas till. Du måste överväga vad som händer under en funktionell erektion för att förstå hur sildenafilcitrat fungerar. En man kan skapa nervimpulser i hjärnan när han är upphetsad (sexuell upphetsning), vilket är signaler som skickas till nerverna i penis av musklerna i pleuragolvet.

Sildenafil-operation

Dessa stimuli kan tillåta att corpus cavernosum slappnar av och ger plats för artärerna i corpus cavernosum att utvidgas, vilket hjälper till att fylla corpus cavernosum under erektion under normala förhållanden. Detta ökar artärernas diameter, vilket gör att mer blod kan strömma genom artärerna, vilket resulterar i en erektion av penis, vilket i sin tur gör att corpus cavernosum stelnar. Kort sagt, när penis är fylld med sperma uppstår en erektion.

Anomalin hos personer med erektil dysfunktion är överföringen av signaler från hjärnan till penis som inte överförs på grund av olika orsaker som förändrar nervsystemets funktion (alkohol, nikotin, stress, diabetes, etc.). ). Den erektila effekten av dessa impulser på penis görs därför omöjlig.

Genom att lägga till dessa orsaker kan erektil dysfunktion ofta bli en del av en ond cirkel och leda till en ökning av dess effekter: spänningen att inte ha en varaktig erektion som leder till en ökning av konsumtionen av alkohol eller nikotin, vilket resulterar i en mycket mer permanent erektil dysfunktion, vilket i sin tur bidrar till konsumtion av tobak och alkohol, etc.

Effekten av ett enzym som kallas PDE-5 som hämmar signalöverföring och muskelavslappning hämmas av sildenafilcitrat, därför tillhör detta läkemedel klassen av enzymhämmare. Det är en fosfodiesteras typ 5-hämmare av fosfodiesteras typ 5, PDE-5, och därför skulle aktiviteten för detta enzym blockeras.

Sildenafil orsakar avslappning av den kavernösa väggen genom att neutralisera dess inverkan och därmed tillåter artärernas kaliber att utvidga sig och underlätta blodflödet i penissystemet. Artärerna blir styva genom att öka blodtrycket i artärerna och erektion uppnås.

De djupa och grunda venösa strukturerna som utgör penissystemet upplever ofta ett tryckökning på grund av blodflödet, vilket resulterar i en varaktig erektion för att stödja en erektion över tiden. Sildenafil har en fullständig verkan och är ett effektivt läkemedel mot erektil dysfunktion hos män i alla åldrar, inklusive Viagra.

 Köp Sildenafil till bästa pris

* Tack vare detta giltiga recept kan du köpa Sildenafil inom 24 timmar och få det hemma!

Köpa Sildenafil på apotek?


Att köpa Sildenafil online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på "billigt Sildenafil online". Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Sildenafil från ett godkänt onlineapotek med ackrediterade läkare för att förhindra risker i samband med dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Sildenafil på denna webbplats!

# Sildenafil
LEVERERAD AV Actavis
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset ligger mellan 90 € och 365 €.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell webbplats Sildenafil

Risker, faror och biverkningar av Sildenafil


Det kan finnas vetenskapligt observerade eller patientrapporterade biverkningar och biverkningar. Biverkningar mot sildenafil observeras med varierande frekvens beroende på individen, deras profil och hälsotillstånd. Följande är inte en fullständig lista över biverkningar, så var försiktig och diskutera med din läkare om bestående förbättringar med detta läkemedel.

Den vanligaste formen av huvudvärk är migrän, som kan förekomma oväntat efter att ha tagit sildenafil. Det är en kronisk störning och även om det inte är alarmerande, bör läkaren vara medveten om dess uthållighet och återfall.

Allergiska reaktioner: Rödhet i öronen, brännande, utslag och ibland svullnad i munnen registreras ofta i låg takt.

Hos vissa patienter kan Sildenafil också orsaka synstörningar, oftast förändringar i färgdifferentiering, särskilt mellan blått och grönt.

Vid måttliga frekvensförhållanden kan övergående nästäppa eller utsläpp också förekomma.

Sildenafil-komposition

Med Sildenafil observeras tarmproblem något. Följande tecken på tarmfunktion är främst involverade i dyspepsi: smärta vid matsmältningen, trötthet och halsbränna.

Slutligen kan detta läkemedel med erektil dysfunktion orsaka yrsel och yrsel.

Motivet kan uppleva lågfrekvent muskelbesvär. Dessa myalgi är aldrig kroniska eller förlamande.

En ihållande och smärtsam erektion av penis har sällan registrerats av män. Det har aldrig varit permanent hos vissa patienter, så du kan prata med din läkare om det.

Enstaka fall av stroke, hjärnblödningar och arytmier, som är extremt ovanliga i deras förekomst, liksom hjärtrytmstörningar är också bland de oönskade biverkningarna. Sildenafil kan också framkalla symtom på kramper, medvetslöshet och svimning. Sådana synkopationer och vaskulära lesioner är fortfarande mycket, mycket sällsynta och påverkar främst personer som identifierats som utsatta.

Observera att om du beställer från ett licensierat onlineapotek elimineras alla komplikationer relaterade till biverkningar, eftersom det är viktigt att kontakta en kvalificerad läkare för att köpa detta läkemedel. Om läkaren anser att ditt liv är minst livshotande, kommer han eller hon att hänvisa dig till en annan impotensmedicin.

Vi vill än en gång varna er om att försiktighet rekommenderas. Fråga din läkare om du har något av följande tecken, särskilt:

 • Synstörningar
 • Andningsvägar
 • Bröstsmärta
 • Förlänga erektionen med 4 timmar efter den tiden
 • Hjärtsvikt
Sildenafil-komposition

Varningar och kontraindikationer för användning

På grund av deras hälsotillstånd löper vissa män större risk. Detta är fallet för patienter med hjärtsjukdomar, blodtryck, kärlkramp (bröstsmärta) och hjärt-kärlproblem, som beskrivits ovan. Sildenafil har effekten av att utvidga artärerna, vilket kan leda till perioder med lågt blodtryck, vilket kan leda till potentiellt dödliga hjärtinfarkt och stroke. Således är läkemedlet kontraindicerat hos personer med en historia av hjärtinfarkt eller bevisade hjärtproblem, och även hos personer med lågt blodtryck.

Reaktionen på opioider som inträffar vid intag av läkemedel för att behandla dessa hjärtproblem och angina pectoris kan också beskriva kontraindikationen.

De innehåller också nitrat, så sildenafilcitratblandningen hjälper till att sänka blodtrycket och är därför en försvårande faktor hos patienter som fortfarande utsätts för nitrat. Det är därför viktigt att informera din läkare om dessa läkemedel och om ditt tillstånd, som kommer att göra en hjärtundersökning för att avgöra om du ska köpa Sildenafil online med rabatt.

Observera att samlag i sig utgör en hjärtrisk, men för personer med hjärtproblem är det dubbelt farligt. Det är därför detta hjärtfunktionstest är viktigt och glöm inte att notera din familjhistoria och din hjärthistoria.

Vision är också ett bekymmer för appliceringen av detta läkemedel vid erektil dysfunktion. I vilket fall som helst bör personer som har eller har haft synproblem på grund av tidigare icke-arteritisk ischemisk optisk neuropati (NOIAN) inte köpa Sildenafil online med rabatt.

Om du har eller har haft allvarlig njursjukdom är övervakning nödvändig. Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas i termer av dos. På samma sätt bör personer som lider av extrem leverinsufficiens informeras om användning och ordination av sildenafil av sin läkare och vara försiktiga.

Slutligen är det viktigt att övervaka eller kontraindicera andra populationer av män i riskzonen, särskilt för läkemedelsinteraktioner. Eftersom sildenafil reagerar med dem och kan orsaka ortostatisk hypotoni, övervakas därför patienter som tar alfa-blockerare för att kontrollera högt blodtryck eller prostatadenom. För att säkerställa att mannen är stabiliserad när det gäller blodtryckskontroll kommer läkaren att utföra en undersökning och vid behov ordinera en dos på 25 mg för att påbörja sildenafilvård hos patienter.

Denna introduktion och kontroll avser också behandling av läkemedel innefattande CYP 3A4-hämmare, såsom behandling av cimetidininnehållande peptiskt sår och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): tillämpningen av dessa hämmare parallellt med Sildenafil leder till en minskning av dess clearance och därefter i sin funktion. Detta är också fallet för antibiotika som innehåller erytromycinmolekylen för behandling av lunginfektioner och läkemedel som innehåller ketokonazolmolekylen för behandling av vuxen seborrheisk dermatit.

Andra läkemedelskombinationer, såsom ritonavir, som används för att behandla HIV, är helt undantagna. Slutligen är det kontraindicerat att köpa billiga Sildenafil online hos män med allvarliga anatomiska eller penisavvikelser.

Läs mer

Sildenafil: Vanliga frågor


Sildenafil 25 mg

 • För 4 surfplattor är priset 90 €.
 • För 8 surfplattor är priset 166 €. (Du sparar 14 €)
 • För 12 tabletter är priset 243 €. (Du sparar 28 €)
 • För 16 surfplattor är priset 276 €. (Du sparar 85 €)
 • För 20 surfplattor är priset 298 €. (Du sparar 153 €)
 • För 24 surfplattor är priset 320 €. (Du sparar 221 €)
 • För 28 surfplattor är priset 342 €. (Du sparar 290 €)
 • För 32 surfplattor är priset 364 €. (Du sparar 358 €)

Sildenafil 50 mg

 • För 4 surfplattor är priset 89 €.
 • För 8 surfplattor är priset 166 €. (Du sparar 12 €)
 • För 12 tabletter är priset 243 €. (Du sparar 25 €)
 • För 16 surfplattor är priset 276 €. (Du sparar 81 €)
 • För 20 surfplattor är priset 298 €. (Du sparar 148 €)
 • För 24 surfplattor är priset 320 €. (Du sparar 215 €)
 • För 28 surfplattor är priset 342 €. (Du sparar 283 €)
 • För 32 surfplattor är priset 364 €. (Du sparar 350 €)

Sildenafil 100 mg

 • För 4 surfplattor är priset 89 €.
 • För 8 surfplattor är priset 166 €. (Du sparar 12 €)
 • För 12 tabletter är priset 243 €. (Du sparar 25 €)
 • För 16 surfplattor är priset 276 €. (Du sparar 81 €)
 • För 20 surfplattor är priset 298 €. (Du sparar 148 €)
 • För 24 surfplattor är priset 320 €. (Du sparar 215 €)
 • För 28 surfplattor är priset 342 €. (Du sparar 283 €)
 • För 32 surfplattor är priset 364 €. (Du sparar 350 €)
Det är inte tillrådligt att dricka alkohol eftersom det kan förvärra eller orsaka allvarligare erektil dysfunktion.
Förvara den på en säker och torr plats under 30 ° C. Förvara den utom räckhåll för barn. Kom ihåg att förvara den i originalförpackningen och håll den borta från ljuskällor och fukt.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: sildenafil, mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, laktos, triacetin och titandioxid (E171).
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Ja, körning är tillåten. Kör dock inte om du får biverkningar som dimsyn eller yrsel som kan försämra din körning.
Du kan köpa Sildenafil online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.